Doktorandbarometern 2007

Margareta Nilsson-Lindström

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I Doktorandbarometern 2007 har över 700 doktorander vid Lunds universitet bidragit med sina erfarenheter av forskarutbildningen. En väsentlig del av dessa erfarenheter var gemensamma, trots att de representerade olika vetenskapsområden. Ett annat intressant resultat visade på betydelsen av doktoranders delaktighet och medarbetarskap i forskarutbildningsmiljön. De som huvudsakligen arbetade inom ramen för en forskargrupp trivdes i betydligt större utsträckning än de som huvudsakligen arbetade ensamma.
Originalspråksvenska
FörlagUtvärderingsenheten, Lunds universitet
Antal sidor84
StatusPublished - 2008

Publikationsserier

NamnUtvärderingsenheten Lunds universitet
ISSN (tryckt)1401-775X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Citera det här