Domain formation and self-sustained oscillations in quantum cascade lasers

Tim Almqvist, David O. Winge, Emmanuel Dupont, Andreas Wacker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Domain formation and self-sustained oscillations in quantum cascade lasers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap