Dominic Erdozain. The problem of pleasure : sport, recreation and the crisis of Victorian religion (2010)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
TidskriftJournal for the History of Reformed Pietism
StatusSubmitted - 2014

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The problem of pleasure : sport, recreation and the crisis of Victorian religion (by Dominic Erdozain)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här