Dopamine responsiveness is regulated by targeted sorting of D2 receptors

S E Bartlett, Johan Enquist, F W Hopf, J H Lee, F Gladher, V Kharazia, M Waldhoer, W S Mailliard, R Armstrong, A Bonci, J L Whistler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

131 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dopamine responsiveness is regulated by targeted sorting of D2 receptors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap