Dose Optimization for Long-term rAAV-mediated RNA Interference in the Nigrostriatal Projection Neurons.

Ayse Ulusoy, Gurdal Sahin, Tomas Björklund, Patrick Aebischer, Deniz Kirik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

417 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat