Dosimetric effects of removing the flattening filter in radiotherapy treatment units

Mårten Dalaryd

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1943 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Vid extern strålbehandling används en s.k. linjäraccelerator för att producera och leverera den önskade strålningen till cancertumörer. I linjäracceleratorn accelereras elektroner till nära ljusets hastighet och styrs sedan mot en metalplatta där de bromsas upp och genererar bromsstrålningsfotoner (högenergetisk röntgenstrålning). Intensiteten av den strålning som sänds ut är störst i den riktning som elektronerna haft, det vill säga mitt i det fält som genereras, och för att generera ett strålfält med lika hög intensitet överallt placeras ett konformat utjämningsfilter i strålfältet. Filtret ger dock upphov till vissa nackdelar och ett homogent strålfält är idag inte nödvändigt för att leverera vissa typer av strålbehandlingar.
I det här arbetet har egenskaper hos en linjäraccelerator utan utjämningsfilter undersökts. Istället för filtret placerades antingen en tunn koppar- eller järnplatta i strålfältet, vilket är en nödvändighet för att kunna kontrollera strålfältet på ett säkert sätt.
Mätningar och datorberäkningar med så kallad Monte Carlo-teknik, både av det nya strålfältet samt av konventionella strålfält med utjämningsfilter har genomförts, för att ta reda på vilka skillnader som finns i den levererade strålningen. Denna nya behandlingsteknik levererar strålningen med dubbelt så hög intensitet centralt i strålfältet, något som kan leda till kortare behandlingstider. Den ger också upphov till mindre spridd strålning och mindre transmission genom de metallblock som formar strålfältet, vilket kan minska onödig bestrålning av patienten.
Det har inte varit bekräftat hur väl man kan mäta den absorberade dosen från kliniska fotonfält utan utjämningsfilter enligt internationella rekommendationer för jonkammardosimetri. I detta arbete utvärderades hur väl en viktig parameter för dessa mätningar kan förutsägas när stålkvalitetsmått som främst är framtagna för fält med utjämningsfilter används för kliniska strålfält utan utjämningsfilter. Två nya stålkvalitetsmått undersöktes också, vilka visade sig vara mer noggranna än de som rekommenderas internationellt.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Medicinsk strålningsfysik, Lund
Handledare
  • Knöös, Tommy, handledare
  • Ceberg, Crister, handledare
  • Wieslander, Elinore, handledare
Tilldelningsdatum2015 sep. 18
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7623-420-4
ISBN (elektroniskt)978-91-7623-421-1
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-09-18
Time: 13:00
Place: Lecure hall, 3rd floor in the radiotherapy building, Skåne University Hospital, Klinikgatan 5, 22185 Lund

External reviewer(s)

Name: Montelius, Anders
Title: [unknown]
Affiliation: Uppsala University, Department of Radiology, Oncology and Radiation Science, Uppsala, Sweden

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Dosimetric effects of removing the flattening filter in radiotherapy treatment units”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här