Double lung, unlike single lung transplantation might provide a protective effect on mortality and bronchiolitis obliterans syndrome

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Double lung, unlike single lung transplantation might provide a protective effect on mortality and bronchiolitis obliterans syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap