Doubling the spectrum of time-domain induced polarization by harmonic de-noising, drift correction, spike removal, tapered gating, and data uncertainty estimation

Per-Ivar Olsson, Gianluca Fiandaca, Jakob Juul Larsen, Torleif Dahlin, Esben Auken

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

664 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Doubling the spectrum of time-domain induced polarization by harmonic de-noising, drift correction, spike removal, tapered gating, and data uncertainty estimation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar