Down Regulation of CLDND1 Induces Apoptosis in Breast Cancer Cells.

Chandrani Achari, Sofia Winslow, Christer Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

228 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Down Regulation of CLDND1 Induces Apoptosis in Breast Cancer Cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology