Down-regulation of the antigen processing machinery components in glioblastoma

Camilla Thuring, Linda Geironson Ulfsson, Nivedita Nagachar, Gustav Røder, Anna Darabi, Kajsa Paulsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)ii49-ii56
TidskriftInternational Immunology
Volym22
NummerSuppl 1 Pt 2
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här