Downregulation of islet hormone-sensitive lipase during long-term high-fat feeding.

Maria Sörhede Winzell, Cecilia Holm, Bo Ahrén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)273-278
TidskriftBiochemical and Biophysical Research Communications
Volym304
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här