Downscaling of GCM forecasts to streamflow over Scandinavia

Patrik Nilsson, Cintia Bertacchi Uvo, Willem A Landman, Tinh D Nguyen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Downscaling of GCM forecasts to streamflow over Scandinavia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap