Downstream effects of master regulators in two brain diseases.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

172 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Downstream effects of master regulators in two brain diseases.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap