Drogförebyggande arbete i skolan : möjligheter och dilemman

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Skolan är en organisation som vi alla har erfarenheter av, men det är också en institution som vi förväntar oss mycket av. När den ständigt lika aktuella narkotikapolitiska ambitionen om ett narkotikafritt samhälle ska omsättas till handling, är skolan en given arena för det förebyggande arbetet.

I denna bok problematiserar vi skolans möjligheter att bedriva ett drogförebyggande arbete. Vi visar de dilemman som finns när ambitioner av olika slag ska förenas i en vardag där förutsättningarna skiljer sig mellan skolor och mellan de personer som möts i skolans värld. Utifrån ett kritiskt perspektiv presenterar vi uppfattningar av såväl möjligheter som dilemman, och med hjälp av berättelser från personal och elever visar vi på variationen i skolans vardag.

Boken vänder sig till beslutsfattare, rektorer, lärare och annan personal inom skola och inom socialt arbete av olika slag, liksom till studenter på pedagogiska och sociala utbildningar.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)9144039581
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här