Drug transport in responding lipid membranes can be regulated by an external osmotic gradient

Fatima Costa, Christoffer Åberg, J J S Sousa, Emma Sparr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Drug transport in responding lipid membranes can be regulated by an external osmotic gradient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar