Drug transport in responding lipid membranes can be regulated by an external osmotic gradient

Fatima Costa, Christoffer Åberg, J J S Sousa, Emma Sparr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat