Dual role of infections as risk factors for coronary heart disease.

Erkki Pesonen, Eva Andsberg, Hans Öhlin, Mirja Puolakkainen, Hilpi Rautelin, Seppo Sarna, Kenneth Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
149 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dual role of infections as risk factors for coronary heart disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap