dUTPase from the retrovirus equine infectious anemia virus: specificity, turnover and inhibition

Johan Nord, Gunilla Larsson, Jan-Olov Kvassman, Anna Maria Rosengren, Per-Olof Nyman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat