2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic Collections: A 3D Web Infrastructure for Artifact Engagement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora