Dynamic contrast-enhanced QSM for perfusion imaging: a systematic comparison of ΔR2*- and QSM-based contrast agent concentration time curves in blood and tissue

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic contrast-enhanced QSM for perfusion imaging: a systematic comparison of ΔR2*- and QSM-based contrast agent concentration time curves in blood and tissue”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap