Dynamic FDG-PET is useful for detection of cholangiocarcinoma in patients with PSC listed for liver transplantation

Hanne Prytz, Susanne Keiding, Einar Bjornsson, Ulrika Broome, Sven Ahner, Maria Castedal, Ole Lajord Munk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

76 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic FDG-PET is useful for detection of cholangiocarcinoma in patients with PSC listed for liver transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap