Dynamic fixation of unstable trochanteric hip fractures. A clinical and radiographic evaluation of the Medoff sliding plate.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic fixation of unstable trochanteric hip fractures. A clinical and radiographic evaluation of the Medoff sliding plate.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi