Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines

Tomas Skoglund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1364 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I följande arbete har ett dynamiskt modellbibliotek av komponenter utvecklats för processlinjer. Analysen inriktades mot karakteristiska aspekter för processlinjer för flytande livsmedel, och nya modeller utvecklades för byte av fluidum, dispersion, blandfaser och första ordningens kemiska reaktioner i rör och värmeväxlare. Modellernas beräkningseffektivitet och noggrannhet analyserades. Det visades att klassiska modeller av fluiders propagering i processlinjer kunde kombineras med moderna numeriska metoder för att uppnå beräkningseffektiva dynamiska modeller för simulering av dispergerat konvektivt flöde, med och utan kemiska reaktioner.

Speciellt demonstrerades att en transportfördröjningsmodell väl lämpar sig för simulering av termiska transienter orsakad av byte av fluidum i värmeväxlare. Det visades att modellen kunde kompletteras med dispersion genom en metod som, trots klassisk metodik, möjliggör viss frihet i val av diskretisering beroende på behovet av noggrannhet visavi beräkningshastighet. Ytterligare komplettering av modellen med första ordningens kemiska reaktioner för simulering av mikrobiell deaktivering demonstrerades.

Dessutom demonstrerades användbarheten av modellen för dispergerat konvektivt flöde i syfte att prediktera storlek på blandfaser och mängd bortsorterad produkt vid kontinuerlig produktion. Relevansen med avseende på spårbarhet diskuteras och konceptet ?fuzzy spårbarhet? införs.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Livsmedelsteknik
Handledare
  • Dejmek, Petr, handledare
Tilldelningsdatum2007 juni 12
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-976695-1-1
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-06-12
Time: 13:00
Place: Lecture Hall B, Center of Chemistry and Chemical Engineering, Getingevägen 60, Lund, Sweden

External reviewer(s)

Name: de Prada Moraga, César
Title: Professor
Affiliation: Dpt. of Systems Engineering and Automatic Control, Universidad de Valladolid, c/ Real de Burgos s/n.

---


<div class="article_info">Tomas Skoglund, Karl-Erik Årzén and Petr Dejmek. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Dynamic object-oriented heat exchanger models for simulation of fluid property transitions</span> <span class="journal_series_title">International Journal of Heat and Mass Transfer</span>, <span class="journal_volume">vol 49</span> <span class="journal_pages">pp 2291-2303</span>. <span class="journal_distributor">ELSEVIER</span></div>
<div class="article_info">Tomas Skoglund and Petr Dejmek. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Adynamic object-oriented model for efficient simulation of fluid dispersion in turbulent flow with varying fluid properties</span> <span class="journal_series_title">Chemical Engineering Science</span>, <span class="journal_volume">vol 62</span> <span class="journal_pages">pp 2168-2178</span>. <span class="journal_distributor">ELSEVIER</span></div>
<div class="article_info">Tomas Skoglund and Petr Dejmek. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">A dynamic object-oriented model for efficient simulation of microbial reduction in dispersed turbulent flow</span> <span class="journal_pages">pp 20</span>. (submitted)</div>
<div class="article_info">Tomas Skoglund and Petr Dejmek. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Fuzzy traceability - A process simulation derived extension of the traceability concept in continuous food processing</span> <span class="journal_pages">pp 8</span>. (submitted)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Livsmedelsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här