Dynamic modelling of the forest ecosystem: Incorporation of the phosphorus cycle

Lin Yu

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

17 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic modelling of the forest ecosystem: Incorporation of the phosphorus cycle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap