Dynamic susceptibility contrast MRI with a prebolus contrast agent administration design for improved absolute quantification of perfusion.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Arterial partial-volume effects (PVEs) often hamper reproducible absolute quantification of cerebral blood flow (CBF) and cerebral blood volume (CBV) obtained by dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI). The aim of this study was to examine whether arterial PVEs in DSC-MRI data can be minimized by rescaling the arterial input function (AIF) using a sagittal-sinus venous output function obtained following a prebolus administration of a low dose of contrast agent.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)996-1006
TidskriftMagnetic Resonance in Medicine
Volym72
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Dynamic susceptibility contrast MRI with a prebolus contrast agent administration design for improved absolute quantification of perfusion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här