Dynamic visual noise promotes social attraction, but does not affect group size preference, in a shoaling fish

Samuel R. Matchette, James E. Herbert-Read

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dynamic visual noise promotes social attraction, but does not affect group size preference, in a shoaling fish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi