Dystrophia Smolandiensis: a novel morphological picture of recurrent corneal erosions

Björn Hammar, Neil Lagali, Stefan Ek, Stefan Seregard, Anette Dellby, Per Fagerholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dystrophia Smolandiensis: a novel morphological picture of recurrent corneal erosions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap