E-socialt arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg: En systematisk litteraturöversikt

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagForte
Antal sidor71
ISBN (elektroniskt)978-91-88561-41-1
StatusPublished - 2021 nov. 12

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Nyckelord

 • socialtjänst
 • socialt arbete
 • digitalisering av socialt arbete
 • digitalisering
 • Artificiell Intelligens
 • arbetsmiljö
 • digital arbetsmiljö
 • sociala medier
 • informations -och kommunikationsteknik
 • dokumentation
 • stress
 • gränslöst arbete
 • applikationer
 • Behandling
 • stöd
 • Arbetsbelastning
 • implementering
 • verksamhetsutveckling
 • e-hälsa
 • e-socialt arbete

Citera det här