Early Adolescents’ Emotional and Behavioral Difficulties, Student–Teacher Relationships, and Motivation to Defend in Bullying Incidents

Nathalie Ophelia Iotti, Robert Thornberg, Claudio Longobardi, Tomas Jungert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early Adolescents’ Emotional and Behavioral Difficulties, Student–Teacher Relationships, and Motivation to Defend in Bullying Incidents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap