Early diagnostic value of Bcl-3 localization in colorectal cancer.

Karunakar Saamarthy, Sofie Björner, Martin Johansson, Göran Landberg, Ramin Massoumi, Karin Jirström, Katarzyna Masoumi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
335 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat