Early humoral defense under the radar: microvascular-epithelial cooperation at airways infection in asthma and health

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)L503-L506
TidskriftAmerican Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology
Volym322
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2022 mars
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här