Early intervention in management of very preterm growth-restricted fetuses: 2-year outcome of infants delivered on fetal indication before 30 gestational weeks

Jana Brodszki, Eva Morsing, Peter Malcus, Ann Thuring, David Ley, Karel Marsal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early intervention in management of very preterm growth-restricted fetuses: 2-year outcome of infants delivered on fetal indication before 30 gestational weeks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap