Early life influences on adult organ function, health and disease, including data from Swedish population-based cohorts

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early life influences on adult organ function, health and disease, including data from Swedish population-based cohorts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap