Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: a 34-year prospective observational study in 390 women.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: a 34-year prospective observational study in 390 women.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap