Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: a 34-year prospective observational study in 390 women.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat