Early regeneration in vitro of adult mouse sciatic axons is dependent on local protein synthesis but may not involve neurotrophins

Magnus Edbladh, David Tonge, Jon Golding, Per A R Ekström, Anders Edström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early regeneration in vitro of adult mouse sciatic axons is dependent on local protein synthesis but may not involve neurotrophins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap