Early repair of trauma-related full-thickness rotator cuff tears does not eliminate the problem of healing failure

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early repair of trauma-related full-thickness rotator cuff tears does not eliminate the problem of healing failure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap