Early repair of trauma-related full-thickness rotator cuff tears does not eliminate the problem of healing failure

K. E. Aagaard, K. Lunsjö, R. Frobell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Early repair of trauma-related full-thickness rotator cuff tears does not eliminate the problem of healing failure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Mathematics

Psychology

Nursing and Health Professions