Early repair of trauma-related full-thickness rotator cuff tears does not eliminate the problem of healing failure

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat