Earth System governmentality Reflections on science in the Anthropocene

Eva Lövbrand, Johannes Stripple, Bo Wiman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

185 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Earth System governmentality Reflections on science in the Anthropocene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap