East Asian Anxieties: Child-centered Relatedness and Parents’ Care Work in Education in Singapore

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”East Asian Anxieties: Child-centered Relatedness and Parents’ Care Work in Education in Singapore”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap