Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status and pressure ulcers in patients admitted for stroke rehabilitation

Albert Westergren, Siv Karlsson, Pia Andersson, Ola Ohlsson, Ingalill Rahm Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

121 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status and pressure ulcers in patients admitted for stroke rehabilitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap