EBF1 and PAX5 control pro-B cell expansion via opposing regulation of the Myc gene

Rajesh Somasundaram, Christina T. Jensen, Johanna Tingvall-Gustafsson, Josefine Åhsberg, Kazuki Okuyama, Mahadesh Prasad, James R. Hagman, Xun Wang, Shamit Soneji, Tobias Strid, Jonas Ungerbäck, Mikael Sigvardsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”EBF1 and PAX5 control pro-B cell expansion via opposing regulation of the Myc gene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar