Echo-planar MR imaging of dissolved hyperpolarized 129Xe: Potential for MR angiography

S Månsson, E Johansson, Jonas Svensson, L E Olsson, F Ståhlberg, J S Petersson, K Golman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Echo-planar MR imaging of dissolved hyperpolarized 129Xe: Potential for MR angiography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap