Echovirus 6 infects human exocrine and endocrine pancreatic cells and induces pro-inflammatory innate immune response

Luis Sarmiento-Pérez, Gun Frisk, Mahesh Anagandula, Monika Hodik, Ilaria Barchetta, Eitan Netanyah, Eduardo Cabrera-Rode, Corrado M. Cilio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Echovirus 6 infects human exocrine and endocrine pancreatic cells and induces pro-inflammatory innate immune response”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap