ECL Cell Histamine Mobilization Studied byGastric Submucosal Microdialysis in Awake Rats:Methodological Considerations.

Peter Ericsson, Per Norlén, Maria Lundgren, Per Alm, Peter Höglund, Rolf Håkanson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

203 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat