E.coli bacteria attached to a sand grain: "Landing on a sand grain"

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputÖvrigt

53 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”E.coli bacteria attached to a sand grain: "Landing on a sand grain"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap