Ecological and soil hydraulic implications of microbial responses to stress - A modeling analysis

Albert C. Brangarí, Daniel Fernandez-Garcia, Xavier Sanchez-Vila, Stefano Manzoni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)178-194
TidskriftAdvances in Water Resources
Volym116
DOI
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här