Ecological, Groundwater, and Human Health Risk Assessment in a Mining Region of Nicaragua

Francisco Picado, Alfredo Mendoza, Steven Cuadra, Gerhard Barmen, Kristina Jakobsson, Göran Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ecological, Groundwater, and Human Health Risk Assessment in a Mining Region of Nicaragua”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap