Economic evaluation of isolation of hemicelluloses from process streams from thermomechanical pulping of spruce

Tobias Persson, Anna-Karin Nordin, Guido Zacchi, Ann-Sofi Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Economic evaluation of isolation of hemicelluloses from process streams from thermomechanical pulping of spruce”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar